Choose your language

14 February 2021

// // Subscribe YOUTUBE Channel

Let's talk about love today.

 ഇന്ന് പ്രണയത്തെകുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. പലരും പറയാറുണ്ട് ഒരു വട്ടം എങ്കിലും പ്രണയിക്കണം എന്ന്, പ്രണയം എന്താണ് എന്ന് അനുഭവിച്ചറിയണം എന്ന്. ഞാൻ ആദ്യമായും അവസാനമായും പ്രണയിച്ചത് മനസ്സ് കൊണ്ടാണ്(നേരിട്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് ചുരുക്കം).

Read More

WELCOMES YOU EXAMCHOICES.IN:WAY TO LEARN AND WIN