Choose your language

25 May 2024

// // Our Youtube channel

സ്നേഹസ്പർശനമായി കൺമുൻപിൽ:A spark of love to open your eyes-146

 146.തിരിച്ചറിയുക.നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ നല്ല കാര്യങ്ങളും നാളുകൾ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ആളുകൾ തിരിച്ചറിയുക.നമ്മൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യവും നമ്മളുടെ നല്ലതിനുവേണ്ടിയാണോയെന്ന്.

നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിനു അർത്ഥം കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയണം.സത്യങ്ങൾ എത്ര നാൾ മൂടി വെച്ചാലും ഒരു നാൾ മറ നിക്കി പുറത്തു വരിക തന്നെ ചെയ്യും.


നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വയം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നമ്മളിൽ എന്തെല്ലാം നന്മകൾ ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്.നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇനി എന്തു നന്മകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്.നമ്മ ളെല്ലാവരും ഓരോ കാര്യവും ഓരോ നിമിഷവും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്.പലപ്പോഴും വിലപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നുമുണ്ട്.ജീവി തം നിരാശയിൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്ന വ്യക്തികൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മൾക്കിടയിൽ.ഒന്ന് മനസ്സ് നിറഞ്ഞു സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കാതെ, ഭാവിയെപ്പറ്റി പ്രതീക്ഷകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവർ.ഇരുട്ടി നു അപ്പുറം വെളിച്ചമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുക.ദുഃഖ ങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം സന്തോഷം ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുക.


പ്രയാസം നിറഞ്ഞ ജീവിതം ആയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടേത്, സാരമില്ല ആന്മാർത്ഥമായ ശ്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നാളെകളിൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രയാസങ്ങൾക്ക് കുറവ് വരിക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.ഇന്നലെ കളിൽ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ദുഖിച്ചു തളർന്നിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ.ലോ കത്തിലേക്ക് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കിയാൽ അവിടെ ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും കണ്ണുനീർ നിറഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും..എല്ലാവരും നാളെകൾ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ്.

ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുക ലോകം നിങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടാൻ കഴിയും.


നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വളരെ വൈകിയാണ് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയുന്നത്.

ഈ ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ പ്രയാസമനുഭവിക്കാത്ത ആരും തന്നെയില്ല എന്നു മനസിലാക്കുക.എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വളർച്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അവരെല്ലാം സമയത്തെ വേണ്ടവിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ടാണ്.

നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോന്നിനും അവസരങ്ങൾ എപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല.

നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ നല്ല ചെറിയ കാര്യത്തിൽ ആയാൽ പോലും അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കണം.


നമ്മളുടെ കുറവുകൾ കണ്ടെത്തി അതെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ ആന്മാർത്ഥമായ ശ്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവണം.

ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയത്തെ ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്.


ഇന്നലെകളിലെ തോൽവികളും ദുരിതങ്ങളും ദുരനുഭവങ്ങളും നമ്മളെ വളരെ അധികം വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവാം അതെല്ലാം മറികടക്കാൻ

ശ്രമിക്കുക.

ഇന്ന് ഈ നിമിഷം സന്തോഷത്തിൽ ആയി രിക്കുക.ഇന്നലെകളിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി ഇന്നിപ്പോൾ ഉള്ള നിമിഷത്തിന്റെ വില തിരി ച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നേരായ വഴിക്കു മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നല്ല തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ.

0 comments:

Post a Comment

പ്രിയമുള്ളവരേ നിങ്ങൾ ഒരു കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ അധികവരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിതാ വലിയൊരു അവസരം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു.
ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വവും ചുറുചുറുക്കുമുള്ള ആളുകൾക്ക് ശോഭിക്കാൻ പറ്റുന്ന സെയിൽസ് മേഖലയിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ള അവസരം ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

ഉടനെ തന്നെ പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന മോട്ടിവേഷൻ ബുക്കിന്റെ വിതരണത്തിനാണ് കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരംഭിക്കാവുന്ന ബിസിനസ്‌ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക.

ഞാൻ എഴുതിയ പ്രണയ നോവൽ "എന്റെ റോസ്മോൾക്കായ്" നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വായിക്കാം.
Romantic Novel Read now.
Real Estate Advertisement.
Prathilipi Article Read now.
പ്രിയമുള്ളവരേ ഞാൻ എഴുതിയ രണ്ടു മോട്ടിവേഷൻ ബുക്കുകളുടെ ഓഡിയോ SPOTIFY APPLICATION ൽ Lijopaulexamchoices എന്ന പ്രൊഫൈലിൽ ലഭ്യമാണ്.
സ്നേഹസ്പർശനമായി കൺമുൻപിൽ:A spark of love to open your eyes
Youtube Channel Audio Listen Part 1 Now.
Youtube Channel Audio Listen Part 2 Now.
Youtube Channel Audio Listen Part 3 Now.
ഉൾകൊള്ളാൻ ഉൾകാഴ്ചകൾ:The art of innerspring insight
Youtube Channel Audio Listen Part 1 Now.
Youtube Channel Audio Listen Part 2 Now.
Special offer our Motivation E-book
Our Motivation EBooks Buy Now.
Instagram,
Facebook page,
Youtube,
Whatsapp Chat Now
ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നൽകി വരുന്ന പഴയ കാല പി എസ് സി പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ സൗജന്യമായി പരിശീലിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകുകയാണ്.
Free practice Now.
USED BOOK ORDER NOW.
ഏതു പരസ്യത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ മാത്രം ചെയ്യുക.ഇടപാടുകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന യാതൊരുവിധ കഷ്ട നഷ്ടങ്ങൾക്കും ഈ വെബ്സൈറ്റ് അധികാരികൾ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല.