Choose your language

3 July 2024

// // Our Youtube channel

സ്നേഹസ്പർശനമായി കൺമുൻപിൽ:A spark of love to open your eyes-185

185.നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതെല്ലാം തിരിച്ചുപിടിക്കും.

നമ്മളിൽ പലർക്കും ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ നാളിതുവരെയായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും.ചില നഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് എന്നും നഷ്ടങ്ങളായി മാറും, അതൊരിക്കലും നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുകയില്ല.

പക്ഷെ എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂരിഭാഗം നഷ്ടങ്ങളും, നിരന്തരമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ നമ്മ ൾക്ക് തിരിച്ചു നേടാൻ കഴിയുന്നതാണ്.പല നഷ്ടങ്ങളും നമ്മളെ നിരാശയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും, ഒരുപാട് വേദനകൾ സമ്മാനിക്കും, നമ്മളെ കണ്ണീരണിയിക്കും.

നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് വാശി ഉണ്ടാവണം, കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകണം.


ഒരുപാട് ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സമ്പാദ്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്നും അതിജീവിച്ചു ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തിയവരുണ്ട്. അവർക്ക് അതിജീവിക്കാൻ സാധിച്ചതു, സ്വന്തം നിലയിൽ കഴിയാവുന്ന ജോലികൾ പരമാവധി ചെയ്തു മുന്നോട്ട് പോയതുകൊണ്ടാണ്.

നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ സമയം നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടുകയില്ല.നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള സമയം എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്രദമാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നോക്കേണ്ടത്.നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെ തളർത്താനും പരിഹസിക്കാനും കുറ്റപ്പെടുത്താനും ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാ യേക്കാം.നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായ നഷ്ടം നമ്മൾക്ക് മാത്രമാണ്, അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്, വേദന, കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെയാണ് വർത്തമാനകാലത്തിൽ ആയാലും ഭാവിയിൽ ആയാലും ഒരു പരിധിവരെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്.നമ്മൾക്കുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട തായിട്ടുണ്ട്.


ഒരുപാട് തോൽവികളെയും നഷ്ടങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചു മുന്നേറികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റിലും.

ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വിലപിടിപ്പുള്ള കാര്യവും നഷ്ടപ്പെടാതെ, നഷ്ട പ്പെടുത്താതെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോ രുത്തരുടെയും ചുമതലയാണ്.നഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഒത്തിരി തിരിച്ചറിവുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്.നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും കരകയറാൻ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ആന്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്.നഷ്ടങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക.ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട പലരിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ചിലപ്പോളൊക്കെ വേദനകൾ ഉണ്ടായേക്കാം, അവയെ എല്ലാം ധിരതയോടെ നേരിടാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം.ഇനിയുള്ള സമയം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മുറിവുകളും നഷ്ടങ്ങളും ഇല്ലാതാകട്ടെ, അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ആന്മാർഥമായി ഉണ്ടാകട്ടെ.

0 comments:

Post a Comment

പ്രിയമുള്ളവരേ നിങ്ങൾ ഒരു കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ അധികവരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിതാ വലിയൊരു അവസരം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു.
ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വവും ചുറുചുറുക്കുമുള്ള ആളുകൾക്ക് ശോഭിക്കാൻ പറ്റുന്ന സെയിൽസ് മേഖലയിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ള അവസരം ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

ഉടനെ തന്നെ പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന മോട്ടിവേഷൻ ബുക്കിന്റെ വിതരണത്തിനാണ് കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരംഭിക്കാവുന്ന ബിസിനസ്‌ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക.

ഞാൻ എഴുതിയ പ്രണയ നോവൽ "എന്റെ റോസ്മോൾക്കായ്" നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വായിക്കാം.
Romantic Novel Read now.
Real Estate Advertisement.
Prathilipi Article Read now.
പ്രിയമുള്ളവരേ ഞാൻ എഴുതിയ രണ്ടു മോട്ടിവേഷൻ ബുക്കുകളുടെ ഓഡിയോ SPOTIFY APPLICATION ൽ Lijopaulexamchoices എന്ന പ്രൊഫൈലിൽ ലഭ്യമാണ്.
സ്നേഹസ്പർശനമായി കൺമുൻപിൽ:A spark of love to open your eyes
Youtube Channel Audio Listen Part 1 Now.
Youtube Channel Audio Listen Part 2 Now.
Youtube Channel Audio Listen Part 3 Now.
ഉൾകൊള്ളാൻ ഉൾകാഴ്ചകൾ:The art of innerspring insight
Youtube Channel Audio Listen Part 1 Now.
Youtube Channel Audio Listen Part 2 Now.
Special offer our Motivation E-book
Our Motivation EBooks Buy Now.
Instagram,
Facebook page,
Youtube,
Whatsapp Chat Now
ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നൽകി വരുന്ന പഴയ കാല പി എസ് സി പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ സൗജന്യമായി പരിശീലിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകുകയാണ്.
Free practice Now.
USED BOOK ORDER NOW.
ഏതു പരസ്യത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ മാത്രം ചെയ്യുക.ഇടപാടുകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന യാതൊരുവിധ കഷ്ട നഷ്ടങ്ങൾക്കും ഈ വെബ്സൈറ്റ് അധികാരികൾ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല.