Choose your language

9 November 2023

// // Our Youtube channel

DAILY MOTIVATION WORDS

 

313.വെറുതെ ഇരിക്കാതെ.

നമ്മളിൽ പലരും പലപ്പോഴും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെ വെറുതെ ഇരിക്കാറുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ്. ശരീരത്തിനു ആവശ്യമായ വിശ്രമം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ശരീരം പെട്ടെന്ന് ക്ഷിണിക്കും. നമ്മൾക്കൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പല നിമിഷങ്ങളും വെറുതെയിരിക്കാൻ കിട്ടാറുണ്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ജോലി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ.

ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമിക്കാൻ പോലും സമയം തികയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അവർ ഓരോരുത്തരും. ചിലർക്കൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, അതൊഴിവാക്കാൻ അവരവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

നമ്മളെ ഉപദേശിക്കാനോ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യനേരത്ത് എന്തെങ്കിലും നല്ലത് പറഞ്ഞു തരാനോ ആരും ഒരുപക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായെന്നു വരില്ലല്ലോ.നാളിതുവരെയായി ഒരുപാട് സമയം നമ്മളിൽ പലരും ഒരുപക്ഷെ വെറുതെയിരുന്നു പാഴാക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും, അതിനെക്കുറിച്ചു ഇനി ഇപ്പോൾ ഓർത്തു ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യം ഒന്നുമില്ലല്ലോ.ഇനിയുള്ള സമയം വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാ വുകയാണ് വേണ്ടത്.ഇനിയുള്ള ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ സമയം പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ നല്ല നിലക്ക്പോകണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ച റിവുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു പാട് വൈകിയായിരിക്കും.സാരമില്ല തിരിച്ചറിവു കൾ ലഭിക്കുന്നമുറക്ക് മുന്നോട്ട് ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്താൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തയ്യാറായാൽ മതി.എല്ലാവർക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും വെറുതെ ഇരിക്കാതെ, ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടി ക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കട്ടെ.

0 comments:

Post a Comment

പ്രിയമുള്ളവരേ നാളിതുവരെയായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വലിയ പിന്തുണയ്ക്ക് ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു.
കേരളത്തിൽ വീട്, സ്ഥലങ്ങൾ, ബിൽഡിംഗ്‌, സ്ഥാപനങ്ങൾ മുതലായവ ഉടനെ വിൽക്കാനും, വാങ്ങാനും, വാടകക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പണയത്തിന് നൽകാനും താല്പര്യം ഉള്ളവർ വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ അഭിപ്രായം ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താമോ. ആവശ്യക്കാർക്ക് ഉപകരിക്കുമല്ലോ.
Real estate Advertisement
ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നൽകി വരുന്ന പഴയ കാല പി എസ് സി പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ സൗജന്യമായി പരിശീലിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകുകയാണ്.
Free practice Now.

സ്നേഹസ്പര്ശനമായി കണ്മുൻപിൽ എന്ന എന്റെ ആദ്യ മോട്ടിവേഷൻ ബുക്കിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് free reading link ചുവടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് .പറ്റുന്നവർ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടു തെറ്റുകൾ പറഞ്ഞു തരണേ.ഗൂഗിൾ TRANSLATOR വഴിയാണ് പരിഭാഷ പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് ധാരാളം തെറ്റുകൾ കടന്നുവന്നേക്കാം.
Google Books Read now absolutely free.
ഏതു പരസ്യത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ മാത്രം ചെയ്യുക.ഇടപാടുകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന യാതൊരുവിധ കഷ്ട നഷ്ടങ്ങൾക്കും ഈ വെബ്സൈറ്റ് അധികാരികൾ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല.
Our Motivation Books Buy Now.