Choose your language

26 August 2021

// // Subscribe YOUTUBE Channel

It’s about knowing

 


ഇന്നത്തെ വിഷയം അറിയുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്.

നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അറിയാത്ത പിള്ള ചൊറിയുമ്പോൾ അറിയുമെന്ന്.

എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അനുഭവം വരുമ്പോഴാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു.... അതിപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നല്ല ആർക്കായാലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലോ.

ലിജോക്ക് ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ പോരേ.... ഇതിൽ കൂടുതൽ അറിയാൻ നിൽക്കേണ്ടതുണ്ടോ....

ലിജോക്ക് ആവശ്യം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതു വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് എന്നല്ല ആർക്കും വിശ്വാസം വരില്ല.....

ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ അറിയേണ്ടതില്ലാത്ത/ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടും കെട്ടും അനുഭവിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.... അതിൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം ഉള്ളത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഉപകാരം ഉള്ളത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്...

ഓരോ തിരിച്ചറിവുകളും നമ്മൾക്ക് നൽകുന്നത് പുതിയ അറിവുകളാണ്.....(അറിവും തിരിച്ചറിവും രണ്ടും രണ്ടാണ് കേട്ടോ....)

നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇനിയും പരിശ്രമിക്കേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു...

ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മുൻതലമുറക്കാർ, ഇപ്പോഴുള്ളവർ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. അവരിലെ അറിയാനുള്ള ആകാംഷയാണ് അവരെ ഓരോ പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്...

ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനാണ് നമ്മളിൽ പലർക്കും എപ്പോഴും കൂടുതൽ താല്പര്യം..

ഇപ്പോഴത്തെ വാർത്തകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൽ പലതും നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു...

ഒത്തിരി നേരം ഉറക്കത്തിൽ ആയാൽ നമ്മൾക്ക് ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്നത് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നത് സത്യം അല്ലേ.

ചില ആളുകളെ കാണുമ്പോഴേ നമ്മൾ പറയും അവരോടു നോക്കി കണ്ടും സംസാരിച്ചാൽ മതി... വളരെ അറിവുള്ളവൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാസമ്പന്നൻ ആണെന്നൊക്കെ....

എത്രയൊക്കെ അറിവ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചില സമയത്ത് തിരിച്ചറിവുകൾ നമ്മൾക്ക് നഷ്ടം ആകുന്നുണ്ട്... അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിൽ പലർക്കും ജീവിതം നരകത്തുല്യം ആയിതിരുന്നു....

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വാർത്ത വായിക്കാൻ ഇടയായി.... ഒരു വ്യക്തിയെ, അയാളുടെ സമ്മതത്തോടെ മറ്റുള്ളവർ ജീവനോടെ കുഴിച്ചുമൂടി,മൂന്നു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്.....അത് വിശ്വസിച്ചു കൂടെയുള്ളവർ അയാളെ കുഴിച്ചുമൂടി അവസാനം അയാൾ മരണപ്പെട്ടു..... എന്ത് തിരിച്ചറിവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായത്, കുഴിച്ചിട്ടാൽ മൂന്നു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന്..... ഒരു ജീവൻ നഷ്ടം ആയി എന്നല്ലാതെ ആർക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടായോ....

മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നതിലെ പോരായ്മകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരും തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായില്ല.....

ഓരോ പ്രവർത്തികളുടെയും വരും വരായ്ക തിരിച്ചറിയാൻ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ വരണം എന്നില്ല.

ഓരോരുത്തരും അറിയേണ്ടത് തിരിച്ചറിവുകളാണ്......

എല്ലാവർക്കും നല്ല അറിവുകൾ നേടാൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.....

കുറിപ്പ്-അറിവുകൾ നമ്മൾ സ്വയം കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ്.... ഒരു പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല...

നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം എന്ന് കണ്ടാൽ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് പുതിയ അറിവുകൾ നേടാൻ കഴിയും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല.....

നിങ്ങളുടെ പക്കൽ നല്ല അറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കാവുന്നതാണ്

 
SOLVED PAPER AND EXAM PRACTICE REGISTERED USERS ONLYPlease Give Us Your 1 Minute In Sharing This Post!
SOCIALIZE IT →
FOLLOW US →
SHARE IT →
Powered By: BloggerYard.Com

1 comment:

  1. Today's Accomplishments Were Yesterday's Impossibilities.-Robert H.Schuller.

    ReplyDelete

Dear Valuable Candidates,
Thanks for your valuable review of our Android application. Android application Download Now.May All Your Dreams and Wishes Come True,and May Prosperity Touch Your Feet.Wishing You a Happy Learning.Don't forget like and share our Youtube Channel Daily updates available there in Tips of Way to Learn and Win. Visit our Youtube Channel now Like and Share our Facebook page

WELCOMES YOU EXAMCHOICES.IN:WAY TO LEARN AND WIN