Choose your language

10 March 2024

// // Our Youtube channel

സ്നേഹസ്പർശനമായി കൺമുൻപിൽ:A spark of love to open your eyes-70

70 ഊർജസ്വലതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക.
ഊർജസ്വലതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യ ങ്ങളുണ്ടാവാം നമ്മുടെ ചുറ്റിലും.നമ്മൾക്ക് എന്തുകാര്യത്തിലും നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ ഊർജസ്വലതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചേ മതിയാകുള്ളൂ.
എത്ര പ്രായമായാലും ചിലരൊക്കെ ഊർജസ്വല തയോടെ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും.ഓരോ വ്യക്തികളും അവരുടെ പ്രായത്തിന്റെ അവശതകൾ മറന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അവർ ചെയ്യേണ്ട കടമകൾ നിർവഹിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ്.നമ്മൾക്ക് പകര മാകാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റാർക്കും സാധ്യമല്ലല്ലോ.

ശാരീരിക അവശതകൾ മറികടന്നുകൊണ്ടു ഊർജസ്വലതയോടെ മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി പ്രവർ ത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റിലും.നമ്മുടെ പൂർവികരൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത്.രാപകൽ വളരെയേറെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാകാം.നമ്മ ൾക്കുണ്ടാകുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ, ദുരിതങ്ങൾ എല്ലാം ധിരതയോടെ നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഊർജസ്വലതയോടെ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു.

നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ നമ്മളെ പലപ്പോഴും ഉന്മേഷം ഇല്ലാത്തവർ ആക്കി മാറ്റിയേക്കാം.ഊർജസ്വലതയോ 
ടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളെ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.തോൽവി 
കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതെല്ലാം മറികടക്കാൻ ഊർജസ്വലതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചേ മതിയാകുള്ളൂ.
ഊർജസ്വലതയോടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശാരീരിക, മാനസിക ആരോഗ്യം വർധിക്കാൻ വളരെ അധികം സഹായിക്കും.ഊർജ 
സ്വലതയോടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇനിയുള്ള കാലം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ.


0 comments:

Post a Comment

പ്രിയമുള്ളവരേ നിങ്ങൾ ഒരു കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ അധികവരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിതാ വലിയൊരു അവസരം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു.
ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വവും ചുറുചുറുക്കുമുള്ള ആളുകൾക്ക് ശോഭിക്കാൻ പറ്റുന്ന സെയിൽസ് മേഖലയിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ള അവസരം ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

ഉടനെ തന്നെ പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന മോട്ടിവേഷൻ ബുക്കിന്റെ വിതരണത്തിനാണ് കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരംഭിക്കാവുന്ന ബിസിനസ്‌ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക.

ഞാൻ എഴുതിയ പ്രണയ നോവൽ "എന്റെ റോസ്മോൾക്കായ്" നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വായിക്കാം.
Romantic Novel Read now.
Real Estate Advertisement.
Prathilipi Article Read now.
പ്രിയമുള്ളവരേ ഞാൻ എഴുതിയ രണ്ടു മോട്ടിവേഷൻ ബുക്കുകളുടെ ഓഡിയോ SPOTIFY APPLICATION ൽ Lijopaulexamchoices എന്ന പ്രൊഫൈലിൽ ലഭ്യമാണ്.
സ്നേഹസ്പർശനമായി കൺമുൻപിൽ:A spark of love to open your eyes
Youtube Channel Audio Listen Part 1 Now.
Youtube Channel Audio Listen Part 2 Now.
Youtube Channel Audio Listen Part 3 Now.
ഉൾകൊള്ളാൻ ഉൾകാഴ്ചകൾ:The art of innerspring insight
Youtube Channel Audio Listen Part 1 Now.
Youtube Channel Audio Listen Part 2 Now.
Special offer our Motivation E-book
Our Motivation EBooks Buy Now.
Instagram,
Facebook page,
Youtube,
Whatsapp Chat Now
ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നൽകി വരുന്ന പഴയ കാല പി എസ് സി പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ സൗജന്യമായി പരിശീലിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകുകയാണ്.
Free practice Now.
USED BOOK ORDER NOW.
ഏതു പരസ്യത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ മാത്രം ചെയ്യുക.ഇടപാടുകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന യാതൊരുവിധ കഷ്ട നഷ്ടങ്ങൾക്കും ഈ വെബ്സൈറ്റ് അധികാരികൾ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല.