Choose your language

1 November 2021

// // Subscribe YOUTUBE Channel

It’s about being a big difficultyഇന്നത്തെ വിഷയം വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്.....

ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യർ ഉണ്ടാവില്ല.... മനസ്സ് സ്വസ്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ആയിരിക്കും പലർക്കും.......

ഞാൻ 11മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.....(5-6മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ മതി) എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വെറും ഒന്നു രണ്ടു മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ഉറങ്ങാറുള്ളു(എന്നോട് പറഞ്ഞുള്ള അറിവ് മാത്രമാണ് എനിക്കുള്ളു),അത് അവനൊരു ശീലമായി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, സമയത്തിന് ഉറക്കം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനു ആവശ്യമായ ഊർജം ലഭിക്കില്ല...... ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്....

എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത്.....ഒന്നിനും ഒരു കുറവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവില്ല.......

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യവേ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പരക്കംപാച്ചിലിൽ ബസിൽ ആളുകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു, ഒടുവിൽ ബസ് ഒരു വശത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞു ബസിനു മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു.... തുടർന്ന് എല്ലാവരെയും ബസിൽ നിന്നിറക്കി മറ്റൊരു ബസിൽ യാത്രയാക്കി, ബാക്കിയുള്ളവരെ പഴയബസിലുമായിട്ട് യാത്രയാക്കി....

ഏതൊരു കാര്യവും സുഗമമായി മുന്നോട്ട് പോകണം എങ്കിൽ അതിന്റെതായ കണക്ക് ഉണ്ടാവും...... അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ നിർമ്മിതിയിലും അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി പ്രേത്യകം എടുത്തു പറയുന്നത്.....

നമ്മൾക്ക് എല്ലാം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം മതി, ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആകുമ്പോഴാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സ്വഭാവികമായി കൂടിവരുന്നത്......

അന്നന്നു പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്നന്നു തന്നെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരീക്ഷക്ക് ഉത്തരം എഴുതുവാൻ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവില്ല......

ആവശ്യമായ പരിശീലനം നേടിയെടുത്തു മനസ്സിന് ആന്മവിശ്വാസം കൊടുക്കുക.....

എന്ത് കാര്യവും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുക സ്വഭാവികമാണ്..... ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കില്ല......(ഒരു പക്ഷെ).

എനിക്ക് രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റു ശീലം തുടങ്ങണം എങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചേ മതിയാകുള്ളൂ..... എന്റെ സുഖങ്ങളെ (നീണ്ട മണിക്കൂർ ഉറക്കം ആണ് ഉദേശിച്ചത്‌) ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കണം......നേരെത്തെ എഴുന്നേറ്റാലും വിണ്ടും ഒന്നും കൂടെ കിടക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാകും..... താല്പര്യം ഞാൻ ബോധപുർവ്വം ഒഴിവാക്കിയാൽ മാത്രമേ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിക്കുള്ളു.....

പുതിയൊരു ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം..... നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആന്മാർഥമായി ശ്രമിക്കുമോ അത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായിരിക്കും പഠിച്ചെടുക്കാൻ.....

സൈക്കിൾ ചവിട്ടാനും നിന്തൽ പഠിക്കാനും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും മെമ്മറി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിണ്ടും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.....

എന്ത് കാര്യവും ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ,നല്ല റിസൾട്ട്ഉണ്ടാവില്ല...... അതേസമയം നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും സഹിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക്, നേട്ടങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയും.....

നമ്മൾ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആയിട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക്അറിയില്ല......

ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എല്ലാം മാതാപിതാക്കൾ വാങ്ങിച്ചു തരുന്നത്, അവരുടേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്.....

പണം അനാവശ്യമായി ചിലവഴിക്കാതെ ഇരിക്കുക...... അങ്ങനെ എങ്കിൽ നാളെകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ചെലവുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കും.....

അപ്പോൾ ശരി കൂടുതൽ പറഞ്ഞു ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല......

എല്ലാവർക്കും വലിയ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു......

കുറിപ്പ്-ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ആരോടെങ്കിലും പറയണം, അതിൽ മടി വിചാരിക്കരുത്, നാണക്കേട് വിചാരിക്കരുത്......

നമ്മളെകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയുക, എങ്കിലാണ് നമ്മളോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റു വഴികൾ തേടാൻ കഴിയുകയുള്ളു.....

Please Give Us Your 1 Minute In Sharing This Post!
SOCIALIZE IT →
FOLLOW US →
SHARE IT →
Powered By: BloggerYard.Com

1 comment:

  1. Life isn't about finding yourself.Life is about creating yourself.-George Bernard Shaw

    ReplyDelete

Dear Valuable Candidates,
Thanks for your valuable review of our Android application. Android application Download Now.May All Your Dreams and Wishes Come True,and May Prosperity Touch Your Feet.Wishing You a Happy Learning.Don't forget like and share our Youtube Channel Daily updates available there in Tips of Way to Learn and Win. Visit our Youtube Channel now Like and Share our Facebook page

WELCOMES YOU EXAMCHOICES.IN:WAY TO LEARN AND WIN