Choose your language

3 February 2020

// // Subscribe YOUTUBE Channel

Do you know?


നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ അറിയാമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഉള്ളു.നമ്മൾ അറിയണം എങ്കിലാണ് ഇനിയുള്ള കാലത്തു മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു.അല്ല എന്താണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലലോ എന്താണ് ശരിക്കും അറിയേണ്ടത് അത് കുടിയൊന്നു തെളിച്ചു പറഞ്ഞു തരു എന്നാൽ അല്ലെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് അറിയുവാൻ സാധിക്കു.ഞാൻ ഒരു സുചന നൽകാം അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിഷയം ആയിരിക്കും.സൂചന ഒന്ന് അറിവ് സൂചന രണ്ടു തിരിച്ചറിവ്.ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് എനിക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നുള്ളു(നിങ്ങളോടു പറയുന്നത് വരെ).നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അറിവുകൾ അത് പ്രയോജനപ്പെടണം എങ്കിൽ അറിവുകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കണം ഓരോ അറിവുകളും നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിവുകൾ സമ്മാനിക്കും.
ഒത്തിരി നാളുകൾക്ക് മുന്നേ നാം പഠിച്ച പല പാഠഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ നമ്മളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും മറന്നു പോയി കാരണം ജീവിതത്തിൽ പിന്നീടൊരിക്കലും നമുക്ക് പഠിച്ചത് ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല(അറിവ് ആവശ്യമായി കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല).ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവ് ഉള്ളത് ആർക്കാണ് എന്നറിയാമോ?കൂടുതൽ അറിവ് ആവശ്യം
ഉള്ളത് ആർക്കാണ് എന്ന് അറിയാമോ?ഉത്തരം മനുഷ്യൻ എന്നതാണ്,കാരണം മനുഷ്യൻ ഇന്ന് തെറ്റായ അറിവുകൾക്ക് പിന്നാലെ പായുകയാണ് .തെറ്റിന്റെ പിന്നാലെ പായുമ്പോൾ  നേട്ടം എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ(ശരി തെറ്റുകൾ ഏതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെയും പോകുന്നവരുണ്ടാകാം)?.കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു നാടകം കണ്ടു ജീവിതത്തിൽ വിദ്യാഭാസം നൽകുവാൻ വേണ്ടി മക്കളുടെ സമയത്തിന് ഒരു വില കൊടുക്കാത്തവർ,എപ്പോഴും പഠനം മാത്രം മനസ്സിന് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുവാനോ മറ്റു മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കാനോ അനുവദിക്കാതെ പുസ്തകം മാത്രം നൽകി സമയത്തിന് ഭക്ഷണം നൽകി വളർത്തി എന്നിട്ടു റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ അൽപ്പം മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയതിനു ശകാരിച്ചു ഒടുവിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ദുഃഖം കാണുവാൻ കഴിയാതെ ആന്മഹത്യ ചെയ്തു.പലപ്പോഴും നമുക്ക് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്നതു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ആകും ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു അറിവും ഇന്ന് വരെ നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം മനുഷ്യർക്ക്നൽകിയിട്ടില്ല.ജീവന്റെ രഹസ്യം ഇന്നും ഒരു അത്ഭുതമാണ്.ഓരോ മനുഷ്യർക്കും അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത് അൽപ്പം സന്തോഷമാണ്,ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് നേടിയാലും കാര്യമില്ല.നമ്മൾ ഒരു നാൾ മരിക്കും അത് വരെ സന്തോഷത്തോടെ എന്തെങ്കിലും അതിപ്പോൾ ചെറുതായിക്കൊള്ളട്ടെ വലുതായിക്കൊള്ളട്ടെ അതായിരിക്കും നമ്മൾ ലോകത്തിൽ വച്ച് നേടിയിട്ടുള്ള വലിയ നേട്ടം.ഒരു മനുഷ്യൻ വളർന്നു വരുന്നത് ശരീരം മാത്രമല്ല മനസ്സുണ്ട്.നമ്മളെ അറിയുവാൻ നമ്മൾക്കെ കഴിയു കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുവാൻ കഴിയില്ല(നമ്മൾക്കും കാണുവാൻ കഴിയില്ല എന്നത് വേറെ കാര്യം.നമ്മൾക്ക് കണ്ണുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെ).അറിവുകൾ നിങ്ങളെ വളർത്തുവാൻ ഉപകരിക്കട്ടെ നാളെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ലോകം ഉണ്ടാകുവാൻ മക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അവർക്കു വേണ്ട മാനസിക സന്തോഷങ്ങൾ നൽകുവാൻ ശ്രമിക്കണം(ഓരോരുത്തർക്കും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിലാണ് താൽപ്പര്യം-ഡാൻസ് ,പാട്ട് ,ചിത്രരചന അങ്ങനെ ഉദാഹരണം പറയുവാൻ ഒത്തിരി ഉണ്ട്).പല രാജ്യങ്ങളിലും വിദ്യാഭാസ രീതി മാർക്ക് നേടുന്നതിൽ അല്ല.ഒരു ജോലി നേടുവാൻ അറിവ് വേണം അതുപോലെ ചെയ്യുന്ന ജോലി തെറ്റിലേക്ക്പോകാതെ ഇരിക്കാൻ തിരിച്ചറിവും വേണം.നമ്മുടെ മുൻകാല മഹത്വ്യക്തികൾ നമുക്ക് പകർന്നു നൽകിയ നല്ല മൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ എടുക്കാം.എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ നല്ല നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുവാൻ അറിവുകൾ നേടുവാൻ കഴിയട്ടെ,അറിവുകൾ നേടുന്നതുവഴി മറ്റുള്ളവർക്ക് തിരിച്ചറിവുകൾ നൽകുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.അറിവുകൾ വളരുന്തോറും തിരിച്ചറിവുകളും വളരട്ടെ.  


SOLVED PAPER AND EXAM PRACTICE REGISTERED USERS ONLYPlease Give Us Your 1 Minute In Sharing This Post!
SOCIALIZE IT →
FOLLOW US →
SHARE IT →
Powered By: BloggerYard.Com

1 comment:

  1. People think that the opposite of success is failure,but it's not.Failure is part of the process of success.-Randy Gage.

    ReplyDelete

Dear Valuable Candidates,
Please Share our Youtube Channel and get Online exam Practice 2018- 2019 years Question papers absolutly free.Thank you for giving us the opportunity to serve you better,please help us by taking few seconds to tell us about the free service you received.As your Feedback is very important for us.We appreciate your comments and make sure we meet your expectations.Your satisfaction reflects our liking of service which gives us positive results to run healthy EXAMCHOICES online exam practice test,feel free to give comments as per satisfaction.Thanks for being awesome customer.May All Your Dreams and Wishes Come True,and May Prosperity Touch Your Feet.Wishing You a Happy Learning.Don't forget like and share our Youtube Channel Daily updates available there in Tips of Way to Learn and Win. Visit our Youtube Channel now

WELCOMES YOU EXAMCHOICES.IN:WAY TO LEARN AND WIN

Follow by Email