Choose your language

1 December 2019

// // Subscribe YOUTUBE Channel

Love to hear the sweet word

മധുരമുള്ള വാക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്,മധുരമുള്ള വാക്കുകൾ ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനാണ് നാമൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.എല്ലാവർക്കും ഒരു പോലെ വാക്കുകൾ പറയുവാൻ സാധിക്കുക ഇല്ലല്ലോ.'അമ്മ പറയുന്ന അതെ വാക്കുകൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഫലം നൽകുന്നത് 'അമ്മ പറഞ്ഞ വാക്കുകളായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുത്ത് ഇടപഴകിയത് അമ്മയുമായിട്ടാണ്(ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അമ്മയുടെ സ്ഥാനം എന്നും അമ്മക്ക് തന്നെയാണല്ലോ ജീവിച്ചിരുന്നാലും മരിച്ചുകഴിഞ്ഞാലും).എന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കണം എങ്കിൽ എന്റെ വാക്കുകളെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കേണ്ടി വരും.നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒട്ടു മിക്ക പരസ്യങ്ങളും നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിൽ അഭിനയിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊണ്ടുള്ള അടുപ്പമാണ്(നമ്മുടെ ഇഷ്ട നായകൻ അല്ലെങ്കിൽ നായിക).ഒരാളിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ നല്ല നല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സാധിക്കും അതെ സമയം തന്നെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മാറ്റം സംഭവിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കാനും സാധിക്കും.

ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ രണ്ടു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുവാൻ സാധിക്കും ,നിങ്ങൾക്ക് സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരും സുഖമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക(സുഖമല്ലെങ്കിൽ കുടിയും).നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ വളരെ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു.കുഞ്ഞു നാളുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ തന്നെ പിൽക്കാലത്തും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധിനിക്കും.കുഞ്ഞു നാളിൽ മോശം വാക്കുകൾ കേട്ടാണ് വളർന്നത് എങ്കിൽ എത്ര വളർന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളിൽ നിന്ന് മോശം വാക്കുകൾ അകലത്തില്ല(സങ്കടവും ദേഷ്യവും വെറുപ്പും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കും).പുറത്തു കടക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല തൻമൂലം നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം,ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തിയേക്കാം.ചില ആളുകൾ ഉണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിൽ വയ്ക്കുകയില്ല എല്ലാം തുറന്നു പറയും ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ,ദേഷ്യം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് സമാധാനമായി പിന്നെ എല്ലാം മറക്കും പക്ഷെ
കേൾക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല അവരുടെ സമാധാനം പോയി മനസ്സിൽ മുറിവായി.മനസ്സിന്റെ മുറിവുകൾ ഉണക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ ഭാഷയിൽ മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും(മനസ്സിന് സന്തോഷം കിട്ടാന് എന്തൊക്കെ വേണമെന്നതു വ്യക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും).നിങ്ങളിലൂടെ ആർക്കും മുറിപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കട്ടെ എത്ര വലിയ സാഹചര്യവും വന്നാലും നിശബ്ദത പാലിക്കുക നാളെ നമ്മൾക്ക് അത് ഗുണം ചെയ്യും ദൈവം നൽകിയ സ്വരം നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക.എത്രയെത്ര ആളുകൾക്കാണ് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്,അവരെ വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്(ഭാഗ്യവതികളാണ്).എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ നിലക്കുന്ന സമയം വരാം.ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും കോണിൽ ഇരുന്നു ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കുകളും ഒരിക്കൽ നിലയ്ക്കും(മരണമെന്ന യാഥാർഥ്യം സംഭവിക്കുമ്പോൾ). പക്ഷെ നമ്മൾ മരിച്ചാലും നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ ശക്തിയും അനന്തര ഫലങ്ങളും നിലയ്ക്കത്തില്ല അത് ഈ ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും(നമ്മുടെ പൂർവികർ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് തന്നെ ഉദാഹരണം).സ്നേഹം എന്ന വാക്കിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലതു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും മധുരം എന്ന വാക്കിലൂടെ സ്നേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാനും എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ..

SOLVED PAPER AND EXAM PRACTICE REGISTERED USERS ONLYPlease Give Us Your 1 Minute In Sharing This Post!
SOCIALIZE IT →
FOLLOW US →
SHARE IT →
Powered By: BloggerYard.Com

1 comment:

  1. Nourish the mind like you would your body.The mind cannot survive on junk food.-Jim Rohn.

    ReplyDelete

Dear Valuable Candidates,
Please Share our Youtube Channel and get Online exam Practice 2018- 2019 years Question papers absolutly free.Thank you for giving us the opportunity to serve you better,please help us by taking few seconds to tell us about the free service you received.As your Feedback is very important for us.We appreciate your comments and make sure we meet your expectations.Your satisfaction reflects our liking of service which gives us positive results to run healthy EXAMCHOICES online exam practice test,feel free to give comments as per satisfaction.Thanks for being awesome customer.May All Your Dreams and Wishes Come True,and May Prosperity Touch Your Feet.Wishing You a Happy Learning.Don't forget like and share our Youtube Channel Daily updates available there in Tips of Way to Learn and Win. Visit our Youtube Channel now

WELCOMES YOU EXAMCHOICES.IN:WAY TO LEARN AND WIN

Follow by Email