Choose your language

20 March 2020

// // Subscribe YOUTUBE Channel

If asked if there is potential


സാമർഥ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിൽ പലരും സാമർഥ്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുക.കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരാൾ പല വിധ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കുന്നത് കണ്ടു.ഓരോരുത്തരോടും ഓരോ കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടവർ പറയുന്ന മറുപടി വളരെ സാമർഥ്യത്തോടെയാണ്(ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനുപകരം മറ്റു വാക്കുകളിലൂടെ ഇല്ല എന്ന അർത്ഥം ഉണ്ടാക്കുന്നു).
ഇപ്പോഴും ഒത്തിരി അധികം ആളുകൾ തട്ടിപ്പിൽ പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു അറിവില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അതോ അറിവുകൂടുതലായിട്ടാണോ എന്ന് മാത്രമറിയില്ല.കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്ന വാർത്ത വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും തട്ടിപ്പിന് ഇരയാകുന്നത് പണത്തിനുവേണ്ടിയാണ് എന്നതാണ് ,പെട്ടെന്ന് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ്.നമ്മൾക്ക് ദൈവം കഴിവുകൾ നൽകിയത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്.മറ്റൊരാളെ പറ്റിച്ചും മറ്റും നേടുന്നത് ഒന്നും അധികം കാലം നിലനിൽക്കില്ല.ഇന്നിപ്പോൾ ലോകം അനുഭവിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ ഒത്തിരി അധികം ആളുകളുടെ ശാപമായിരിക്കും(ഒരു പക്ഷെ).മനുഷ്യർ ചെയ്ത തെറ്റുകളുടെ ഫലം മനുഷ്യർ തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പ്രകൃതി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു.മനുഷ്യൻ വളരെ അധികം അഹങ്കരിച്ചു,ഇന്ന് മനുഷ്യർക്ക്ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ വരെ ഭയമാണ്.എല്ലാവരും ഒറ്റ കെട്ടായി നിൽക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നാളെ മറ്റൊരു ദുരന്തം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാതിരിക്കണം എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴെങ്കിലും സാമർഥ്യത്തോടെ
പ്രവർത്തിക്കാൻ പഠിക്കണം.കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മെസ്സേജ് വന്നതു വായിക്കാൻ ഇടയായി അതിൽ പറയുന്നത് അവർക്കു ഇന്ന് ഒരു കുറ്റബോധമുണ്ട് എന്നതാണ് .അവർക്കു കിട്ടിയ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കാത്തതിന്റെ ശിക്ഷയായിട്ടാണ് അവർ ഇന്നിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്(ഒരു പക്ഷെ പുറത്തിറങ്ങാതെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല).എത്രയൊക്കെ സാമർഥ്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല.മനുഷ്യർ ഇനിയെങ്കിലും മനുഷ്യത്വം മറക്കരുത്(നാളെ നമ്മൾക്കും ഇതേ അവസ്ഥ വരാം).പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് ഭൂമിയിലാണ് സ്വർഗ്ഗവും നരകവും എന്ന്.ഇന്നോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരു നേരം എങ്കിലും സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുന്നത്.മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നോ.നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മാത്രം സാമർഥ്യം ഉപയോഗിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് പലർക്കും എത്രയൊക്കെ സാമർഥ്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചെന്നു വരില്ല.എത്ര സമർത്ഥമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളിൽ പലരും ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും.പക്ഷെ സാമർഥ്യം ഒന്നും തന്നെ  ജീവിതത്തിൽ കാണണം എന്നില്ല.എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യത്തിലും സാമർഥ്യം ഉണ്ടാകണം എന്നില്ലല്ലോ.രോഗം വന്നാൽ സ്വയം ചികിൽസിക്കാൻ നമ്മളെകൊണ്ട് ആവില്ലല്ലോ.എല്ലാവർക്കും സാമർഥ്യം ഉള്ളതുപോലെ പരിമിതികളും ഉണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകട്ടെ.നിങ്ങളിൽ ഉള്ള കഴിവുകൾ സമർഥമായി സാമർഥ്യത്തോടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.SOLVED PAPER AND EXAM PRACTICE REGISTERED USERS ONLYPlease Give Us Your 1 Minute In Sharing This Post!
SOCIALIZE IT →
FOLLOW US →
SHARE IT →
Powered By: BloggerYard.Com

1 comment:

  1. Change will not come if we wait for some other person or some other time.We are the ones we've been waiting for.We are the change that we seek.-Barack Obama.

    ReplyDelete

Dear Valuable Candidates,
Please Share our Youtube Channel and get Online exam Practice 2018- 2019 years Question papers absolutly free.Thank you for giving us the opportunity to serve you better,please help us by taking few seconds to tell us about the free service you received.As your Feedback is very important for us.We appreciate your comments and make sure we meet your expectations.Your satisfaction reflects our liking of service which gives us positive results to run healthy EXAMCHOICES online exam practice test,feel free to give comments as per satisfaction.Thanks for being awesome customer.May All Your Dreams and Wishes Come True,and May Prosperity Touch Your Feet.Wishing You a Happy Learning.Don't forget like and share our Youtube Channel Daily updates available there in Tips of Way to Learn and Win. Visit our Youtube Channel now

WELCOMES YOU EXAMCHOICES.IN:WAY TO LEARN AND WIN

Follow by Email