Choose your language

14 September 2022

// // Subscribe YOUTUBE Channel

break upഇന്നത്തെ വിഷയം പിരിയുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്.....

വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തിന്റെ പേരിലും, അല്ലാതെയുള്ള മറ്റു പല കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും പല സാഹചര്യത്തിലുമായി പിരിയേണ്ടി വരാറുണ്ട് (ഒരുപക്ഷെ....).

ജോലി, പഠനം മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്നും, വിട്ടിൽ നിന്നും പലപ്പോഴും പിരിയേണ്ടി വരാറുണ്ട്......

ചിലർക്കു വേണ്ടപ്പെട്ട സുഹൃത്ത്ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പിരിയേണ്ടി വരാറുണ്ട്.....

കുടുംബബന്ധത്തിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവ് തമ്മിൽ, മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിൽ പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പിരിയേണ്ടി വരാറുണ്ട്....

ബിസിനസ്സിൽ തൊഴിലാളിയും ഉടമയും തമ്മിൽ, ബിസിനസ്പങ്കാളികൾ തമ്മിൽ, ബിസിനസ്ഉടമയും ഉപഭോക്താക്കളും തമ്മിൽ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചു പലപ്പോഴായി പിരിയേണ്ടി വന്നേക്കാം......

മുന്നോട്ട് ഇനി ഒരുമിച്ച് ഒരു തരത്തിലും പോകുവാൻ കഴിയില്ലായെന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും വേർപിരിയുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച്ആലോചിക്കുക......

നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ലോകത്തുനിന്നും വേർപിരിയേണ്ടവരാണ് എന്ന സത്യം വിസ്മരിച്ചുകൂടാ.....

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വിട്ടുടമസ്ഥൻ തന്റെ സ്വന്തം വിടും സ്ഥലവും വാടകക്ക് താമസിച്ചവർക്ക് നിറഞ്ഞമനസ്സോടെ അവരിൽ നിന്നും പ്രതിഫലമായി യാതൊന്നും വാങ്ങിക്കാതെ വാടകക്ക് താമസിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൊടുത്തു......

മണ്ണിനുവേണ്ടി വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്ത വളരെ അധികം സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്......

മരിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ ആരും തന്നെ ഒന്നും ഇവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ് അവർ ഇതെക്കുറിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ അറിവിലേക്കായി പറഞ്ഞത്.....

പിരിയേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ പിരിയുക തന്നെ വേണം(ഒരുപക്ഷെ.......).

ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം പലർക്കും ഉണ്ടായെന്നു വരാം..... അന്നേരം പരസ്പരം അനുവാദത്തോടെ വേർപിരിയുകയാണ് വേണ്ടത് (അതായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഉചിതം)...... കലഹിച്ചതുകൊണ്ടോ, മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിച്ചതുകൊണ്ടോ ആർക്കും ഒരു നേട്ടവും ഒരുകാലത്തും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ......

നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അമ്മയിൽ നിന്നും 7-9 മാസം ആകുമ്പോൾ വേർപിരിഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ പിറന്നു വിണവരാണ്......

ലോകം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും കണ്ടു വളരുന്നു......

ഒരുപാട് മനുഷ്യർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്നും മരണം മൂലം വേർപെട്ടുപോയി.....

വേർപിരിയുക ഏതൊരു മനുഷ്യരിലും അൽപ്പം എങ്കിലും സങ്കടം ബാക്കിയാക്കാറുണ്ട്.....

പല സാഹചര്യത്തിലുമായി ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മൾക്കു ലോകത്തുനിന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു......

ദുഖങ്ങളെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്താൻ സന്തോഷത്തിനെ, നല്ല പ്രവർത്തികൾകൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളു.....

നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിലും അതീവ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്.....

സ്വർണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നാണ് അത് കുഴിച്ചെടുത്തു വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ രുപകല്പന ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്വർണ്ണത്തിന് വിലയുണ്ടാകുന്നത്.....

സ്വർണ്ണത്തിന് വിലയുണ്ടാകുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വേർപിരിച്ചു എടുക്കുമ്പോഴാണ്.വേർപിരിക്കാതെ സ്വർണ്ണം എടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ....

ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വാങ്ങിയത് പിന്നീട് ഒരു ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ വിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് വളരെ അധികം സങ്കടം ഉളവാക്കുന്ന കാര്യമാണ്.......

പരസ്പരം സ്നേഹബന്ധം ശക്തമായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വേർപിരിയൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമെ സംഭവിക്കുകയുള്ളു......

നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യത്തിനു പിരിയലുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ...... ആവശ്യം ഇല്ലാതെ യാതൊരു കാര്യത്തിലും പിരിയലുകൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു......

കുറിപ്പ്-നമ്മൾ പിരിയാൻ എടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനവും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം......

നമ്മുടെയൊക്കെ പിരിയലുകൾ കൊണ്ട് വേദന അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടർ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ചുറ്റിലും ഉണ്ടായെന്നു വരാം......

സ്നേഹം മനുഷ്യരെ പരസ്പരം കൂടിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്നു..... വെറുപ്പ് പരസ്പരം അകലാൻ കാരണമാകുന്നു.....

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും എപ്പോഴും സ്നേഹം നിറയട്ടെ.....

സ്നേഹം പരസ്പരം ആന്മാർഥമായി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വേർപിരിയലുകൾ നീണ്ടകാലം ഉണ്ടായെന്നു വരില്ല(ഒരുപക്ഷെ......)

എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത പിരിയലുകളെ കഴിവതും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ.....

 


Please Give Us Your 1 Minute In Sharing This Post!
SOCIALIZE IT →
FOLLOW US →
SHARE IT →
Powered By: BloggerYard.Com

0 comments:

Post a Comment

Dear Valuable Candidates,
Join our online exam practice test .Thanks for your valuable review of our Android application. Android application Download Now. Thanks for Like and Share our Facebook page.May All Your Dreams and Wishes Come True,and May Prosperity Touch Your Feet.Wishing You a Happy Learning.Don't forget like and share our Youtube Channel Daily updates available there in Tips of Way to Learn and Win. Visit our Youtube Channel now

EXAMCHOICES.IN:UNLIMITED ONLINE EXAM PRACTICE

EXAMCHOICES.IN:UNLIMITED ONLINE EXAM PRACTICE
NO LIMIT FOR ONLINE EXAM PRACTICE