Choose your language

7 September 2021

// // Subscribe YOUTUBE Channel

It’s about the ego

 


ഇന്നത്തെ വിഷയം ഈഗോ എന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ്...

അതായത് ഞാൻ എന്ന ഭാവം......(അങ്ങനെ ഒരു ഭാവം സത്യത്തിൽ ലിജോക്ക് ഉണ്ടോ..)

ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അഭിനയിക്കാൻ ഉള്ള രൂപഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല കേട്ടോ....

എത്രയൊക്കെ വളർന്നാലും ഞാൻ എന്ന ഭാവം വിട്ടുകളയാൻ എന്റെ മനസ്സ് എന്നേ അനുവദിക്കുന്നില്ല.....(കൊള്ളാം, മിടുക്കൻ...)

ഞാൻ എന്നത് ഒരു ശരിരം മാത്രമല്ല മനസ്സും കൂടി ചേർന്ന വ്യക്തിത്വം ആണ്....

എന്നിലെ ജീവിതം എന്നേ പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങളുടെ ആകെ തുകയാണ് ഞാൻ....

(ഓഹോ, എന്നിട്ട്...)

ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളെയും ഞാൻ നേരിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ്..... (ലിജോക്ക് മാത്രം അതിൽ എന്താ പ്രതേകത, ലിജോ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെ അല്ലേ....).

ലിജോയുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ടു പലരും അന്താളിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ലിജോക്ക് അറിയാം .....

ലിജോക്ക് ഉള്ള കുറവുകൾ അഹങ്കാരം ആയി കൊണ്ട് നടക്കാറില്ല....(അതിപ്പോൾ ആരും കൊണ്ട് നടക്കാറില്ല....)

അതുപോലെ തന്നെ കഴിവുകളും അഹങ്കാരം ആയി കൊണ്ട് നടക്കാറില്ല....

ലിജോക്ക് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊന്നും പുറത്ത് കാണിക്കാൻ ലിജോയുടെ ഈഗോ സമ്മതിക്കത്തില്ല....

ഞാൻ എപ്പോഴും വാക്കിനാണ് വില കൊടുക്കാറുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാക്കുകൾ തെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കും......

ഒരാളോട് ജോലി കിട്ടിയിട്ടേ മിണ്ടുള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടിയിട്ടേ മിണ്ടതുള്ളു.... അതിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല.... അതിനെ വാശി എന്നല്ലേ പറയുക.... വാശിയോടൊപ്പം അതിൽ ഞാൻ എന്ന ഭാവവും ചിലപ്പോഴൊക്കെ കടന്നു വരും.....

ഞാൻ ആരൊടോക്കെ മിണ്ടണം ആരൊടോക്കെ മിണ്ടണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ന ഭാവം ആണ്......

പലരും എന്റെ ഈഗോ കണ്ടിട്ട്, ഈഗോയെ കെട്ടിപിടിച്ചു ഇരുന്നോളാൻ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്....

ഈഗോ നല്ലത് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് കാര്യത്തിലും ഗുണവും ദോഷവും ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെ ഇതിലും കാണുമായിരിക്കും...

ഈഗോ ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഉടലെടുക്കുന്നത് വ്യക്തിയുടെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളാണ് എന്നതിന് സംശയം ഒട്ടും ഇല്ല...

എനിക്ക് ആനയെ കണ്ടാൽ പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആനയെ കണ്ടാൽ പേടികാണത്തില്ല(ഒരു പക്ഷെ)(ആനയ്ക്ക് തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയില്ല.....).

ഞാൻ മഹാപണ്ഡിതൻ ആണെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചു അബദ്ധവശാൽ പറഞ്ഞാൽ, ആളുകൾ പറയും നേരാണ് നെറ്റിയിൽ മഹാപണ്ഡിതൻ ആണെന്ന് എഴുതി ഒട്ടിക്കേണ്ടിവരും എന്ന്....

ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മണ്ടൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ, അതു പിന്നെ പ്രേതെകിച്ചു എടുത്തുപറയാൻ ഉണ്ടോ കൂടെ കൂടെ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ എന്നുള്ള ഡയലോഗ് കേൾക്കാം.... (വളരെ പതുക്കെ പറയത്തുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം.......).

ഞാൻ എന്ന ഭാവം കൊണ്ട് നടന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യർ ആയി ജനിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും അവസാനം ശയിക്കുന്നത് ആറടി മണ്ണിലാണ്.....

ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ ഉള്ള സഹജീവികളുടെ സഹായം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്....

പ്രകൃതി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്, അവിടെ ആർക്കും വലിപ്പം ചെറുപ്പം നോക്കാതെ എല്ലാം വിട്ടുകൊടുക്കും.....

പ്രകൃതി ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുമോ എന്നത് ഒരു സംശയം ആണ്....

മനുഷ്യർക്ക് ആർക്കും ശ്വസിക്കാനുള്ള വായു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പ്രാണൻ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കത്തില്ലല്ലോ.....

ലിജോയുടെ ഞാൻ എന്ന ഭാവം മാറാൻ അധികം നേരം വേണ്ട..... ലിജോക്ക് ആവശ്യത്തിന് അറിവ് കിട്ടിയാൽ ലിജോയുടെ ഞാൻ എന്ന ഭാവം സ്വാഭാവികം ആയി ഇല്ലാതെ ആയിക്കൊള്ളും.....

നമ്മളിൽ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എന്ന ഭാവം ഇല്ലാതെ ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു....

കുറിപ്പ് -ഈഗോ തന്നെ പലതരത്തിൽ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്..... ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈഗോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ ഏതൊക്കെതരത്തിൽ മോശമായി ബാധിച്ചേക്കാം എന്നുള്ള ചെറുവിവരണം മാത്രമാണ്....

അല്ല, അതൊക്കെപോട്ടെ ഇതൊക്കെ ലിജോ തന്നെയാണോ പറയുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ആകുന്നില്ല....

ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു, ലിജോക്ക് ഞാൻ എന്ന ഭാവം കൂടുതൽ ആയിരിക്കുമെന്ന്....

സാരമില്ല, മനുഷ്യന് വിവരം കൂടുന്നതിനൊപ്പം, കുറക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഞാൻ എന്ന ഭാവം എന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ ആയില്ലേ.....

ഞാൻ എന്ന ഭാവം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചുറ്റിലും ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പ്രേരണ ലഭിക്കും....

ഞാൻ എന്ന ഭാവം ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നിടത്തോളം ആർക്കുവേണ്ടിയും നമ്മൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ സംതൃപ്തിയോടെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്.....

ഇനി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈഗോയെ കുറിച്ചു സംസാരിക്കാം, അത് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും അറിയാൻ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു......

 

Please Give Us Your 1 Minute In Sharing This Post!
SOCIALIZE IT →
FOLLOW US →
SHARE IT →
Powered By: BloggerYard.Com

1 comment:

  1. I believe that the only courage anybody ever needs is the courage to follow your own dreams.-Opran Winfrey.

    ReplyDelete

Dear Valuable Candidates,
Thanks for your valuable review of our Android application. Android application Download Now.May All Your Dreams and Wishes Come True,and May Prosperity Touch Your Feet.Wishing You a Happy Learning.Don't forget like and share our Youtube Channel Daily updates available there in Tips of Way to Learn and Win. Visit our Youtube Channel now Like and Share our Facebook page

WELCOMES YOU EXAMCHOICES.IN:WAY TO LEARN AND WIN