Choose your language

19 June 2022

// // Subscribe YOUTUBE Channel

The time will come

 ഇന്നത്തെ വിഷയം സമയം വരും എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്.....

സമയം വരും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകും ഇതൊക്കെ ഏതൊരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് പോലും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്....

നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സമയത്തിന് വളരെ അധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടല്ലോ......

പരാജയങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിജയിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് നമ്മളിൽ പലരും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്....

ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ കയ്പ്പേറിയ നാളുകളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്...... നല്ലൊരു സമയം തങ്ങളെ തേടിവരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതം പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകുന്നത്.....

നമ്മൾക്ക് പരാജയങ്ങളും വിഴ്ചകളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളിൽ പലരും അപ്പോഴത്തെ സമയത്തെ പഴിക്കാറുണ്ട്......

ഇന്നുവരെ ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വെറുതെയിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയവർ ഉണ്ടാവില്ല..... കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറായവർക്കേ നേട്ടങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു എന്നാണ് കഴിഞ്ഞകാല ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത്....

നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ സമരങ്ങൾ നടത്തി നിശ്ചിത സമയം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ, ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കഠിനമായ പരിശ്രമം വേണ്ടിവന്നില്ലേ..... അവർ അന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത്.....

സമയം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും കാത്തിരിക്കില്ല.....

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഓഫീസിൽ ഞാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കാന്റീനിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി, പക്ഷെ എങ്കിൽ അവിടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് 12.30 മുതലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കാതെ തിരികെ പോരേണ്ടി വന്നു..... പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാത്തിനും അതിന്റെതായ സമയം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്......

നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ സമയവും പാഴാക്കാതെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്, ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.....

എല്ലാത്തിനും അതിന്റെതായ സമയം ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ ചൊല്ല്....

ഓരോ കാര്യവും ചെയ്തു തീർക്കാൻ നിശ്ചിത സമയമുണ്ട്, അത് പാലിക്കപ്പെടാതിരുന്നാൽ, അതിനെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്......

ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചുവിഴാൻ ഒരു സമയമുണ്ട്, അതുപോലെ മരണം സംഭവിക്കാനും ഒരു സമയമുണ്ട്.....

മറ്റുള്ളവരുടെ അശ്രദ്ധയാൽ എത്ര എത്ര ജീവനുകളാണ് ദിനം പ്രതി മനുഷ്യർക്കിടയിൽ നഷ്ടം ആയികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.....

നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുക നമ്മളുടെ സമയം ശരിയല്ല, നമ്മളുടെ സമയം ആയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ്....

കിട്ടുന്ന സമയമൊക്കെയും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പഠിക്കണം.....

സമയത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ നമ്മളുടെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരമാവധി ആന്മ വിശ്വാസം കൈവെടിയാതെ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക.....

ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടതായ എന്തും നേടിയെടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമ്മൾക്കുണ്ടാകണം.....

അതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടാൻ നമ്മളൊരോരുത്തരും തയ്യാറാകണം....

സമയം നമ്മളെ വന്നു ക്ഷണിക്കില്ല, നമ്മൾ സ്വയം സമയത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക.... ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ അതിന്റെ പ്രയോജനം നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കാതെ ഇരിക്കില്ല.....

ഓരോ മനുഷ്യനും ആരോഗ്യം കാത്തുപാലിക്കാൻ നിശ്ചിത സമയം വിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്.... ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമം ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ തന്നെ സാരമായി ബാധിച്ചേക്കാം......

എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സമയം ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ ഉണ്ടാവട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.....

കുറിപ്പ് -സമയം വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ പക്കൽ നിന്നും കടന്നുപോകും.....(പോകുന്ന വഴിക്ക് സമയം ടാറ്റാ നൽകുമോ എന്നൊന്നും ചോദിക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ....).

സമയം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും കാത്തിരിക്കില്ല....സമയത്തിന് അത്രക്കും തിരക്കാണ്.....

നമ്മുടെ സമയം നല്ലതോ/മോശമോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ചിലവഴിച്ച സമയത്തിന്റെ ഫലം നോക്കിയിട്ടാണ് ....

ഒരുപാട് ആളുകൾ അവർ ആദ്യം ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ രീതികൾ പഠിച്ചുവരാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാറുണ്ട്.... പിന്നീട് കാലക്രേമേണ സമയം കുറച്ചു കൊണ്ട് വരാൻ അവരിൽ പലർക്കും സാധിക്കാറുണ്ട്.....

ഓരോ കാര്യവും പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ അതിന്റെതായ സമയം എടുക്കും.... ഒരേ കാര്യം തന്നെ രണ്ടു വ്യക്തികൾക്ക് കാണാപാഠം പഠിക്കാൻ കൊടുത്താൽ അവർ രണ്ടാൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ സമയം ആയിരിക്കും വേണ്ടി വരിക..... കാരണം അവരുടെ പഠനം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു....

നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിലപ്പെട്ട സമയത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ നമ്മളെകൊണ്ട് കഴിയുംവിധം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക.... തീർച്ചയായും ഒരുനാൾ നമ്മൾക്കും നല്ലൊരു സമയം ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം

 

Please Give Us Your 1 Minute In Sharing This Post!
SOCIALIZE IT →
FOLLOW US →
SHARE IT →
Powered By: BloggerYard.Com

0 comments:

Post a Comment

Dear Valuable Candidates,
Thanks for your valuable review of our Android application. Android application Download Now.May All Your Dreams and Wishes Come True,and May Prosperity Touch Your Feet.Wishing You a Happy Learning.Don't forget like and share our Youtube Channel Daily updates available there in Tips of Way to Learn and Win. Visit our Youtube Channel now Like and Share our Facebook page

WELCOMES YOU EXAMCHOICES.IN:WAY TO LEARN AND WIN