Choose your language

20 May 2020

// // Subscribe YOUTUBE Channel

What do we need for our survival?


നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനു എന്താണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്?അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ?.നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ?.നമ്മുടെ ഓരോ നിമിഷവും വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ?നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ,അതും കാര്യമായി ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്താൽ മാത്രം.
നമ്മൾ കാണുന്ന ഏതു വസ്തു ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതിനൊരു ലൈഫ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വസ്തു നശിച്ചു പോകും(ഉപയോഗശൂന്യമായി പോകും),ഇനി വസ്തുവിന്റെ ലൈഫ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വസ്തുവിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കേണ്ടി വരും.ഉദാഹരണത്തിന് വാഹനങ്ങളുടെ ടയർ എടുക്കാം,ഓരോ ടയർ-നും കമ്പനി ഒരു ലൈഫ് പറയുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടയർ ഒരു പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയെന്നു വരില്ല,വേണമെങ്കിൽ ടയറിൽ കട്ട(പഴയ ടയർ-ന്റെ തേയ്മാനം മാറ്റുന്ന രീതി) കയറ്റി ഓടിക്കാം(എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള രീതി സുരക്ഷിതമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ള അറിവ്).ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരു ലൈഫ് പീരീഡ് ഉണ്ട്,വേണമെങ്കിൽ ലൈഫ് പീരീഡ് കൂട്ടാം ,വേണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫ് പീരീഡ് കുറയ്ക്കാം , ബാക്കി നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പിന്നെ എല്ലാം മുകളിൽ നിന്നുള്ള തീരുമാനം ആയിരിക്കാം (ഭൂമിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സർവ്വശക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ള സങ്കൽപ്പം).തൽക്കാലം ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെക്കാം നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ലല്ലോ.എത്ര കഴിവ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ നിലനിൽപ്പ് പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടു തന്നെയാണ്.നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ശുദ്ധമായ വായു  ഉള്ളത്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ(അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൃത്രിമമായി ശ്വാസം നൽകേണ്ടി വരും).വാഹനങ്ങളിൽ ഇന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പ്രകൃതിയിൽ ഇപ്പോൾ സുലഭമായി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ നിലനിൽപ്പ് സാരമായി നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല,അത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളാരും അതേക്കുറിച്ചു(ശുദ്ധമായ വായു) കൂടുതൽ കാര്യമായി ചിന്തിക്കാറുമില്ല.നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ വ്രതിയാനംമൂലം ഒട്ടേറെ ജീവികൾക്ക് വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു,നാളെ നമ്മൾക്കും ഇതേ അവസ്ഥ വന്നു ചേരാം.ഇന്നത്തെ ലോകം നമ്മൾക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും ആകാത്ത അത്രയ്ക്ക് മാറിപ്പോയികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്(ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും സങ്കൽപ്പിച്ചതാണോ,സങ്കൽപ്പം മാറി യാഥാർത്ഥം ആയി കഴിഞ്ഞു).അതിജീവനം എങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കും എന്നതിനെകുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ എന്തും ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും,അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ആന്മാർത്ഥമാണെങ്കിൽ.നിലനിൽപ്പ് നമ്മളെ
സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വിഷയം തന്നെയാണ് ,അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തക്കതായ അറിവ് എനിക്ക് ഇല്ല.നാളെയുടെ സമ്പത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ കഴിയുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്,നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികൾ ഭൂമിക്കു ദോഷം ചെയാത്തതായി മാറട്ടെ.ഭൂമിയിൽ വിത്ത് നട്ടാൽ വിളവ് നൽകും എന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വലിയ കാര്യമാണ്,വിളവ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം എങ്ങനെ ലഭിക്കും എന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.കാലം പുരോഗമിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷിയെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരുവിധം ആളുകളും വിട്ടുവളപ്പിലും ടെറസിലുമായി കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി,എന്തായാലും നല്ലൊരു മാറ്റത്തിനു തുടക്കമായി,ഇനിയുള്ള നാളുകൾ പ്രകൃതിയെ ഫലപുഷ്ടമാക്കണം,നാളെ കൃഷിയിലൂടെയും മറ്റും നല്ലൊരു സമ്പാദ്യം നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ നിലനിൽപ്പിനായി കരുതാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.SOLVED PAPER AND EXAM PRACTICE REGISTERED USERS ONLYPlease Give Us Your 1 Minute In Sharing This Post!
SOCIALIZE IT →
FOLLOW US →
SHARE IT →
Powered By: BloggerYard.Com

1 comment:

  1. The big secret in life is that there is no big secret.Whatever your goal,you can get there if you're willing to work.-Oprah Winfrey.

    ReplyDelete

Dear Valuable Candidates,
Please Share our Youtube Channel and get Online exam Practice 2018- 2019 years Question papers absolutly free.Thank you for giving us the opportunity to serve you better,please help us by taking few seconds to tell us about the free service you received.As your Feedback is very important for us.We appreciate your comments and make sure we meet your expectations.Your satisfaction reflects our liking of service which gives us positive results to run healthy EXAMCHOICES online exam practice test,feel free to give comments as per satisfaction.Thanks for being awesome customer.May All Your Dreams and Wishes Come True,and May Prosperity Touch Your Feet.Wishing You a Happy Learning.Don't forget like and share our Youtube Channel Daily updates available there in Tips of Way to Learn and Win. Visit our Youtube Channel now

WELCOMES YOU EXAMCHOICES.IN:WAY TO LEARN AND WIN

Follow by Email